O FEDESSA

FEDESSA, Europejska Federacja Stowarzyszeń Self Storage została założona w marcu 2004 roku jako odpowiedź na szybko rozwijający się rynek Self Storage w Europie. Federacja składa się z 16 stowarzyszeń Self Storage w całej Europie, a dziś FEDESSA reprezentuje 1400 obiektów Self Storage. Obecnie członkami naszego stowarzyszenia są firmy Self Storage z Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy również w bliskim kontakcie z operatorami lub potencjalnymi operatorami z Austrii, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Rosji. Przedstawiciele każdego krajowego stowarzyszenia spotykają się dwa razy w roku. Naszą główną misją jest: Zapewnienie wspólnego głosu dla niniejszej branży w całej Europie. Wspieranie rozwoju krajowych stowarzyszeń i zachęcanie krajów, w których branża ta dopiero zaczyna tworzyć własne stowarzyszenia krajowe. Ustanowienie przemysłu Self-Storage jako odpowiedzialnego partnera i istotnego sektora biznesowego.

Naszą główną misją jest:

  • Zapewnienie wspólnego głosu dla niniejszej branży w całej Europie.
  • Wspieranie rozwoju krajowych stowarzyszeń i zachęcanie krajów, w których branża ta dopiero zaczyna tworzyć własne stowarzyszenia krajowe.
  • Ustanowienie przemysłu Self-Storage jako odpowiedzialnego partnera i istotnego sektora biznesowego.